Prev
Next
 
สาธิตการทำอาหารแปรรูปจากพืชให้กับนร.อนุบาลชั้นปีที่2 ละอออุทิศ
 

วันที่ 25 มกราคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนละอออุทิศ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้องคุณครูสุรีรัตน์ รุ่งเรืองศรี และห้องคุณครูรัตติกาล วงษ์สุข จำนวนทั้งหมด 47 ท่าน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา และผู้ช่วยวิทยากรจากอาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง คุณอภิวรรณ ฟักน่วม คุณเกษราภรณ์ รอดไหม ให้การต้อนรับพร้อมสาธิตการทำอาหารแปรรูปจากพืช ได้แก่เมนูลูกชุบ ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 มกราคม 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000375
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup