Prev
Next
 
อบรมส่วนบุคคล หลักสูตรอาหารว่าง วันที่ 6 สิงหาคม 2559
 

วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมส่วนบุคคล หลักสูตรอาหารว่าง ให้แก่ คุณเกศณี กาญจนคีรีธำรง นักธุรกิจจังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เกษราภรณ์ รอดไหม เป็นวิทยากรสาธิต และผู้ช่วยวิทยากร คุณธีรพันธ์ ทองวงศ์เพชร ให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆ ทั้งสิ้น 3 เมนู ได้แก่ พิซซ่า ซาลาเปาไส้เผือก/ไส้หมูสับ และข้าวคลุกกะปิ ณ ห้อง ICS22 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08 สิงหาคม 2559
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000438
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup