Prev
Next
 
อบรมส่วนบุคคลชาวญี่ปุ่น หลักสูตรอาหารไทย
อบรมส่วนบุคคลชาวญี่ปุ่น หลักสูตรอาหารไทย
 

วันที่ 21-22 กรกฏาคม 2558 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมส่วนบุคคลชาวญี่ปุ่น หลักสูตรอาหารไทย ให้แก่ คุณ UJIKE AMMARA AKIKO โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆ ณ ชั้น 6 อาคาร 12 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01 สิงหาคม 2559
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000388
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup