5
Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ ให้กับสมาชิกสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ
 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 18/2567 (อบรมหลักสูตรกาแฟและ เบเกอรี่สำหรับกาแฟให้กับสมาชิกสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ) โดยมี อาจารย์นราเดช ผู้วานิช เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับกาแฟและเครื่องดื่ม และสาธิตกาแฟร้อน กาแฟเย็น และเครื่องดื่มต่าง ๆ ณ ห้องปฏิบัติการบาร์และเครื่องดื่ม อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2567
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000187
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup