5
Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรระยะสั้น อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
 

วันที่ 27 - 28 เมษายน 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ โดยมี อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา และ อาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและสาธิตภาคปฏิบัติ ในเมนู กุยช่ายนึ่งไส้กุยช่าย ไส้หน่อไม้ สาคูไส้หมู ก๋วยเตี๋ยวหลอด ข้าวเกรียบปากหม้อ ปอเปี๊ยะสด ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน และหมูสะเต๊ะ ณ ห้องปฏิบัติการ 10301 (ทฤษฎี) และห้องปฏิบัติการ 10206 (ปฏิบัติ) อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29 เมษายน 2567
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000119
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup