5
Prev
Next
 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 1/2565 เมนูบันนอฟฟี่พาย
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 1/2565 เมนูบันนอฟฟี่พาย
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1/2565 ฝึกอบรมการทำอาหาร ขนมและเบเกอรี่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ และ อาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรสาธิตในเมนู บันนอฟฟี่พาย ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
 
//Admin_Aittinun
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11 สิงหาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000071
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup