5
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมปัง 2
 

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมปัง 2 โดยมีอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู ขนมปังหัวกะโหลก ขนมปังเนยสดลูกเกด ขนมปังหน้าอัลมอนด์ ขนมปังทวินซอสเซจ ซอฟต์ดินเนอร์โรล และโดนัทยีสต์ ณ ห้อง10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพโดย //Admin_KK
เนื้อหาข่าวโดย //Admin_SR

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 มิถุนายน 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000128
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup