5
Prev
Next
 
อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร รุ่น2 ปี65
 

วันที่ 13 - 22 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล1/2565(อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร) ภายใต้โครงการ London-Bangkok World City Links 2022 อาจารย์และคณะทำงาน จำนวน 3คน นักเรียนจำนวน 9คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
- เยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- บรรยายความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารไทย โดยวิทยากรอาจารย์นิพัทธ์ชนก นาถพินิจ ณ ห้องสาธิตและบรรยาย อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 แกะสลักผัก และสาธิตอาหารไทย ในเมนู ต้มข่าไก่ น้ำพริกลงเรือ แกงส้ม และแกงบวด โดยอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ณ ห้องสาธิตและห้องปฏิบัติการ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 สาธิตอาหารไทย ในเมนู หมู/ไก่/กุ้งสะเต๊ะ ส้มตำ ข้าวตังหน้าตั้งและปอเปี๊ยะทอด โดยอาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา ณ ห้องสาธิตและห้องปฏิบัติการ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 สาธิตอาหารไทย ในเมนู ต้มยำกุ้ง ข้าวคลุกกะปิ แกงเผ็ดเป็ดย่าง และผัดผักเต้าหู้ โดยอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ณ ห้องสาธิตและห้องปฏิบัติการ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สาธิตอาหารไทย ในเมนู มัสมั่นเนื้อ ห่อหมก ยำเนื้อย่าง และข้าวเหนียวมะม่วง โดยอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา ณ ห้องสาธิตและห้องปฏิบัติการ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สาธิตอาหารไทย ในเมนู ข้าวขาหมู ยำถั่วพูและทับทิมกรอบ โดยอาจารย์จารุณี วิเทศ ณ ห้องสาธิตและห้องปฏิบัติการ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สาธิตอาหารไทย ในเมนู ข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาว แกงเขียวหวานไก่กระทงทองและบัวลอยเผือก โดยอาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์ ณ ห้องสาธิตและห้องปฏิบัติการ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทดสอบอาหารภาคปฏิบัติ โดยอาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์ ณ ห้องสาธิตและห้องปฏิบัติการ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบของไทย ณ ตลาดสดองค์การตลาดเพื่อการเกษตร หรือ ตลาดสด .ต.ก.และตลาดนัดสวนจตุจักร

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวิถีความเป็นอยู่ของวิถีชาวบ้าน ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

ภาพข่าวโดย //Admin_AT
เนื้อหาข่าวโดย //Admin_SR

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000508
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup