5
Prev
Next
 
อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร รุ่น1 ปี65
 

วันที่ 31 มีนาคม - 11 เมษายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล1/2565(อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร) ภายใต้โครงการ London-Bangkok World City Links 2022 อาจารย์จำนวน 2คน นักเรียนจำนวน 14คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันที่ 31 มีนาคม 2565
- เยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- บรรยายความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารไทย โดยวิทยากรอาจารย์นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ ณ ห้องสาธิต อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

วันที่ 1 เมษายน 2565 แกะสลักผัก และสาธิตอาหารไทย ในเมนู ต้มข่าไก่ และน้ำพริกลงเรือ โดยอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ณ ห้องสาธิตและห้องปฏิบัติการ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

วันที่ 2 เมษายน 2565 สาธิตอาหารไทย ในเมนู หมู/ไก่/กุ้งสะเต๊ะ ส้มตำ ข้าวตังหน้าตั้งและปอเปี๊ยะทอด โดยอาจารย์จารึก ศรีอรุณ ณ ห้อง10304 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

วันที่ 3 เมษายน 2565 สาธิตอาหารไทย ในเมนู ต้มยำกุ้ง ข้าวคลุกกะปิ แกงเผ็ดเป็ดย่าง และผัดผักเต้าหู้ โดยอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ณ ห้อง ICS42 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

วันที่ 4 เมษายน 2565 สาธิตอาหารไทย ในเมนู มัสมั่นเนื้อ ห่อหมก ยำเนื้อย่าง และข้าวเหนียวมะม่วง โดยอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา ณ ห้องสาธิตและห้องปฏิบัติการ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

วันที่ 5 เมษายน 2565 สาธิตอาหารไทย ในเมนู ข้าวขาหมู  ก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมา ยำถั่วพู และทับทิมกรอบ โดยอาจารย์จารุณี วิเทศ ณ ห้องสาธิตและห้องปฏิบัติการ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

วันที่ 6 เมษายน 2565 สาธิตอาหารไทย ในเมนู แกงเขียวหวานไก่ ผัดกระเพราเนื้อ/ไก่ กระทงทอง และบัวลอยเผือก โดยอาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์ ณ ห้องสาธิตและห้องปฏิบัติการ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

วันที่ 7 เมษายน 2565 ทดสอบอาหารภาคปฏิบัติ โดยอาจารย์จารึก ศรีอรุณ ณ ห้องสาธิตและห้องปฏิบัติการ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

วันที่ 8 เมษายน 2565 เยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบของไทย ณ ตลาดสดองค์การตลาดเพื่อการเกษตร หรือ ตลาดสด .ต.ก.และตลาดนัดสวนจตุจักร

วันที่ 11 เมษายน 2565 เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวิถีความเป็นอยู่ของวิถีชาวบ้านจังหวัดราชบุรี 

ภาพข่าวโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เนื้อหาข่าวโดย //Admin_SR

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31 มีนาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000267
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup