6
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมปัง 1
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมปัง 1
 

วันที่ 5 - 6 กันยายน 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมปัง 1 โดยมี อาจารย์วิวรรณ พลศรี และ อาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู ขนมปังฝรั่งเศส ขนมปังโฮลวีท ขนมปังแซนวิช ขนมปังไส้กรอก ขนมปังซินนาม่อนโรล ขนมปังหมูหยองน้ำพริกเผา ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_PP Admin_AT

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09 กันยายน 2563
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000437
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup