6
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2
 

วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 โดยมีอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู บราวนี่ ชิฟฟ่อนใบเตย เค้กชาเขียว โรลบลูเบอรี่ ขนมปังทูน่า โดนัททูน่า และขนมปังเนยสด ณ ห้อง10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_PP

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31 สิงหาคม 2563
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000289
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup