6
Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 1
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 1
 

วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี เฆมวิลัย และอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนูแกงเขียวหวานไก่ แกงเผ็ดเป็ดย่าง แกงเทโพ แกงกระหรี่ไก่ พะแนงหมู ฉู่ฉี่ปลาทูสด และหมูสะเต๊ะ ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_KK //Admin_PP

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31 สิงหาคม 2563
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000273
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup