8
Prev
Next
 
สาธิตการประกอบอาหารว่างและเบเกอรี่ งาน Food Pack Asia 2020 ณ ไบเทคบางนา
สาธิตการประกอบอาหารว่างและเบเกอรี่ งาน Food Pack Asia 2020 ณ ไบเทคบางนา
 

วันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญจากผู้จัดงานแสดงสินค้า Food Pack Asia 2020 ณ ไบเทค บางนา

โดยในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง เป็นผู้สาธิตการประกอบอาหารในเมนู Mango Albumen Smoothie

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ เป็นผู้สาธิตการประกอบอาหารในเมนู ข้าวยำสมุนไพรสไตล์ไทย ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงาน

 

ภาพและข่าวโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2563
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000126
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup