8
Prev
Next
 
เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ภายใต้โครงการสวนดุสิตวิชาการ (Open House Suan Dusit Suphanburi Campus)
เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ภายใต้โครงการสวนดุสิตวิชาการ (Open House Suan Dusit Suphanburi Campus)
 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ภายใต้โครงการสวนดุสิตวิชาการ (Open House Suan Dusit Suphanburi Campus) เพื่อให้นักเรียนและผู้ที่มีความสนใจได้รับทราบข้อมูลของศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติและคณะโรงเรียนการเรือน โดยได้รับเกียรติจากดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวต้อนรับและมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ภาพและข่าวโดย Admin_AT // Admin_SR

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15 พฤศจิกายน 2562
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000187
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup