Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรเค้กและขนมปัง ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
อบรมหลักสูตรเค้กและขนมปัง ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
 

วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรเค้กและขนมปัง ระยะสั้น 2 วัน โดยมีอาจารย์จตุพร  อ่อนพรม และ อาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนูเค้กผลไม้ โรลมะนาว ชิฟฟ่อนเค้กหน้านิ่มส้ม ขนมปังโรลทูน่า ขนมปังสองสี ขนมปังไส้ครีม ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_CC ,//Admin_TS

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04 กันยายน 2562
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000164
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup