Prev
Next
 
J-Lek The Star Chef Challenge 2019 (รอบคัดเลือก)
J-Lek The Star Chef Challenge 2019 (รอบคัดเลือก)
 

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัย โดยทีมตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เข้าร่วมแข่งขันกับ  สถาบันการศึกษาชั้นนำในด้านอาหารทั่วประเทศไทยในรอบต่อไป  ภายใต้โครงการ "J-Lek The Star Chef Challenge 2019"  เพื่อเฟ้นหาสุดยอด เชฟรุ่นใหม่ รังสรรค์เมนู ด้วยพริกแกง ซอสปรุงรส น้ำพริกแกงสำเร็จรูป ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_pp

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30 สิงหาคม 2562
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000203
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup