Prev
Next
 
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากวิทยาลัยอาชีวนครราชสีมา จำนวน 6 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสถานที่และห้องปฏิบัติการต่างๆของหน่วยงาน ณ อาคาร12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
ภาพโดย //Admin_AT
เนื้อหาข่าวโดย //Admin_TS
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 กรกฏาคม 2562
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000112
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup