Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรอาหารว่างเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยประชาชน
อบรมหลักสูตรอาหารว่างเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยประชาชน
 

วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารว่างเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมหาวิทยาลัยประชาชน จำนวน 100 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู กะหรี่ปั๊บไส้ไก่ และก๋วยเตี๋ยวหลอด

ณ อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ข่าวโดย //admin_AT

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08 มิถุนายน 2562
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000206
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup