Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้ 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
อบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้ 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
 

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 จัดอบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนูคุกกี้แฟนซี เมอแรงค์กาแฟ เค้กหินอ่อน โรลสตรอเบอรี่ ชิฟฟ่อนเค้กชอคโกแลตหน้านิ่ม และเค้กฝอยทอง ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_CC, //Admin_AT

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29 พฤษภาคม 2562
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000251
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup