Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรขนมไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์ - อาทิตย์)
อบรมหลักสูตรขนมไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์ - อาทิตย์)
 

วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรขนมไทย 1  ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พรดารา เขตต์ทองคำ และ อาจารย์ฉัตรชนก บุญไชย เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ทองเอก ลูกชุบ ขนมชั้น ณ ห้อง 10206 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและข่าวโดย //Admin_CC, //Admin_AT

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29 พฤษภาคม 2562
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000290
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup