Prev
Next
 
ร่วมจัดกิจกรรม "กล่องปริศนา" ให้กับนักเรียนในโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019
ร่วมจัดกิจกรรม "กล่องปริศนา" ให้กับนักเรียนในโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019
 

วันที่ 15 พฤษภาคม  2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) ร่วมจัดกิจกรรม "กล่องปริศนา" ให้กับนักเรียนในโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 3 : Take action รู้ให้จริงผ่านสิ่งที่ได้ทำ กิจกรรมนี้เด็กๆ จะได้ใช้ทักษะการคาดคะเน ในการทายวัตถุดิบในกล่อง ได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงและลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร และนอกจากนี้เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติทำอาหารด้วยตนเอง โดยให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำอาหารในวัตถุดิบนั้นๆด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจาก คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เป็นวิทยากรสาธิต 2 เมนู  ได้แก่เมนูแพนเค้ก เมนูมักกะโรนี    ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและข่าวโดย //Admin_AT

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2562
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000071
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup