Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรการประกอบอาหาร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ให้แก่นักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อบรมหลักสูตรการประกอบอาหาร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ให้แก่นักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
วันที่ 20 มีนาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการประกอบอาหาร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ ในเมนู ทับทิมกรอบ และ ข้าวเกรียบปากหม้อ ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
ภาพและข่าวโดย //Admin_AT
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21 มีนาคม 2562
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000275
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup