Prev
Next
 
ร่วมจัดกิจกรรม "จับจ่ายไปเข้าครัว"ให้กับนักเรียนในโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019
ร่วมจัดกิจกรรม "จับจ่ายไปเข้าครัว"ให้กับนักเรียนในโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019
 

วันที่ 15 มีนาคม  2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) ร่วมจัดกิจกรรม "จับจ่ายไปเข้าครัว" ให้กับนักเรียนในโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 1 : Mighty world เพราะความรู้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียน   โดยได้รับเกียรติจาก คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เป็นวิทยากรสาธิตและจัดกิจกรรม โดยสาธิตในเมนู สลัดผลไม้,โรลทูน่า,แซนวิชปูอัดไข่กุ้ง ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพและข่าวโดย //Admin_AT

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15 มีนาคม 2562
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000188
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup