Prev
Next
 
ร่วมจัดกิจกรรม "จับจ่ายไปเข้าครัว" ให้กับนักเรียนในโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019
ร่วมจัดกิจกรรม "จับจ่ายไปเข้าครัว" ให้กับนักเรียนในโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019
 

วันที่ 19 มีนาคม  2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) ร่วมจัดกิจกรรม "จับจ่ายไปเข้าครัว" ให้กับนักเรียนในโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 1 : Mighty world เพราะความรู้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียน สาธิตในเมนู สลัดผลไม้,โรลทูน่า,แซนวิชปูอัดไข่กุ้ง   โดยได้รับเกียรติจาก คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เป็นวิทยากรสาธิต ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง จังหวัดนครนายก

ภาพและข่าวโดย //admin_pp

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19 มีนาคม 2562
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000240
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup