Prev
Next
 
โครงการเผยแพร่ความรู้วัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักศึกษาและอาจารย์จากโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกวางซี
โครงการเผยแพร่ความรู้วัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักศึกษาและอาจารย์จากโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกวางซี
 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้นำคณะผู้บริหาร นักเรียนและอาจารย์จาก โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี ประเทศจีน  ในโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล  เข้าเยี่ยมชมวัฒนธรรมชุมชนแกะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และพาเดินชมตลาดนัดจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อนึ่งวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติได้นำคณะผู้บริหาร นักเรียนและอาจารย์จาก โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี ประเทศจีน ไปร่วมในเทศกาลลอยกระทง ณ ร้านอาหารชีพ วิลเลจ 

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_pp

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000182
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup