Prev
Next
 
พิธีปิดการอบรมการทำอาหารไทยให้กับคณะนักเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี
พิธีปิดการอบรมการทำอาหารไทยให้กับคณะนักเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี
 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีปิดการอบรมอาหารไทยให้กับคณะนักเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต. ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง ตำแหน่งผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
และในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี เดินทางกลับนครหนานหนิง มณฑลกว่างซี  สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 
ภาพและข่าวโดย Admin_KK
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28 พฤศจิกายน 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000128
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup