Prev
Next
 
อบรมการประกอบอาหารไทยภาคเหนือ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี
อบรมการประกอบอาหารไทยภาคเหนือ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการประกอบอาหารไทยภาคเหนือ  ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นคร แซ่สี เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนูแกงฮังเล น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ข้าวซอย ลาบคั่ว และกระบองทอด  ณ อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
ภาพและข่าวโดย Admin_AT
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 พฤศจิกายน 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000084
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup