Prev
Next
 
สาธิตการทำ ขนมครก ให้กับนักเรียนในโครงการ October Camp 2018 Kids on The Move
 

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) ได้จัดสาธิตการทำ ขนมครก ให้กับนักเรียนในโครงการ October Camp 2018 Kids on The Move จำนวน 30 ท่าน เพื่อเรียนรู้เรื่องส่วนผสมและวิธีการทำขนมครกเพื่อเป็นการขยายประสบการณ์ในประเด็นที่นักเรียนสนใจ  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ภาพและเนื้อหาโดย //Admin_kk

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18 ตุลาคม 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000108
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup