Prev
Next
 
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนาน กว่างซี และร่วมพิธีเปิดวิทยาเขตอาเซียน
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนาน กว่างซี และร่วมพิธีเปิดวิทยาเขตอาเซียน
 

วันที่ 11 - 21 กันยายน 2561 ว่าที่ ร้อยตรีธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง ตำแหน่งผู้จัดการและบุคลากรโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้แทนจากโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี ณ นครหนานหนิง และในวันที่ 15 กันยายน 2561 ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี วิทยาเขตอาเซียน 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24 กันยายน 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000170
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup