Prev
Next
 
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
 

วันที่ 28 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอาหารมังสวิรัติ ณ ห้อง ICS22 และ ICS23 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

ข่าวโดย //Admin_KK

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28 กันยายน 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000160
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup