Prev
Next
 
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์พานาโซนิคและผลิตภัณฑ์คาร์เนชั่น
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์พานาโซนิคและผลิตภัณฑ์คาร์เนชั่น โดยมีอ.นคร แซ่สี เป็นวิทยากร
 อบรมเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาโครงการไทยศึกษา
โครงการไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้ามาใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการอาหาร เพื่อเรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติการทำอาหารไทย
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรร้านอาหารชิงช้าชาลี
ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของร้านอาหาร”ชิงช้าชาลี”
งานแถลงข่าวร้านอาหารชิงช้าชาลี
ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตได้ร่วมจัดงานแถลงข่าวร้านอาหารชิงช้าชาลี ณ สยามพารากอน
วิทยากรสาธิตกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ
วันที่ 3-6 มีนาคม 2558 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตเข้าร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการฝึกอบรมอาหาร ในเมนู น้ำพริกนครบาล น้ำพริกลงเรือตามเสด็จ ข้าวยำ และน้ำสลัดต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการอาหาร ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดกระบี่
งาน Thailand Week 2015 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
อาจารย์นคร แซ่สี หัวหน้าโครงการอบรมอาหารไทย โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เป็นวิทยากรให้ความรู้และสอนการประกอบอาหารไทย ร่วมกับเชฟจากโรงเรียนสอนการทำอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ
วิทยากรสาธิตโครงการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา
วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตโครงการส่งเสริมอาชีพครอบครััวคนพิการทางสติปัญญา
อบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านอาหาร
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตจัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านอาหาร ระหว่างวันที่ 6-24 กุมภาพันธ์ 2558
เยี่ยมชมจาก Majapahit Tourism Academy ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตได้รับการติดต่อจาก Majapahit Tourism Academy เมืองสุราบายา เกาะชวาฝั่งตะวันออก ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อให้อาจารย์และนักเรียนทางด้านอาหารและขนมของสถาบันเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการอาหาร
FoodPack Asia 2015
วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับเชิญจากผู้จัดงานแสดงสินค้า FoodPack Asia 2015 ซึ่งเป็นมหกรรมแสดงศักยภาพด้านการผลิตอาหารและบรรจุภัณฑ์ โดยโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมสาธิตการประกอบอาหารและนำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ไปจำหน่ายอีกด้วย
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0105545
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup