Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ระดับ2 (ภาคทฤษฎี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2562
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 24 มีนาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เพื่อเปิดโลกทัศน์และประสบการณ์นอกห้องเรียน
 วิทยากรโครงการอบรมการปรุงอาหารไทย สานสัมพันธ์ฉันมิตรไทย-จีน
อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา และอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสอนปรุงอาหารไทยใน "โครงการอบรมการปรุงอาหารไทย สานสัมพันธ์ฉันมิตรไทย-จีน"
พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงแรมสวนดุสิตเพลส
วันที่ 25 มีนาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารยุโรปให้กับบุคลากรของโรงแรมสวนดุสิตเพลส เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์พานาโซนิคและผลิตภัณฑ์คาร์เนชั่น
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์พานาโซนิคและผลิตภัณฑ์คาร์เนชั่น โดยมีอ.นคร แซ่สี เป็นวิทยากร
 อบรมเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาโครงการไทยศึกษา
โครงการไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้ามาใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการอาหาร เพื่อเรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติการทำอาหารไทย
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรร้านอาหารชิงช้าชาลี
ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของร้านอาหาร”ชิงช้าชาลี”
งานแถลงข่าวร้านอาหารชิงช้าชาลี
ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตได้ร่วมจัดงานแถลงข่าวร้านอาหารชิงช้าชาลี ณ สยามพารากอน
วิทยากรสาธิตกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ
วันที่ 3-6 มีนาคม 2558 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตเข้าร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการฝึกอบรมอาหาร ในเมนู น้ำพริกนครบาล น้ำพริกลงเรือตามเสด็จ ข้าวยำ และน้ำสลัดต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการอาหาร ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดกระบี่
งาน Thailand Week 2015 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
อาจารย์นคร แซ่สี หัวหน้าโครงการอบรมอาหารไทย โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เป็นวิทยากรให้ความรู้และสอนการประกอบอาหารไทย ร่วมกับเชฟจากโรงเรียนสอนการทำอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ
วิทยากรสาธิตโครงการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา
วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตโครงการส่งเสริมอาชีพครอบครััวคนพิการทางสติปัญญา
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0092707
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup