Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ธันวาคม 2561
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ธันวาคม 2561 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 14 ธันวาคม 2561) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
การสาธิตอาหาร โดย Chef Glenn Dentice
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา โดย Chef Glenn Dentice ซึ่งได้รับความรู้ใหม่ๆ อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางด้านอาหารให้แก่นักศึกษาอีกด้วย
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายอาหาร โดย Chef Stephane Jakic
Advance French Cooking โรงเรียนการเรือนจัดทำโครงการ "แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายอาหาร" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและสถาบัน Ferrandi ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับเกียรติจาก Chef Stephane Jakig เป็นวิทยากร
ถ่ายรายการดารา...ศาสตร์
วันที่ 22-23 พ.ย. 57 บริษัท สานฟ้า จำกัด ผู้ผลิตรายการดาราศาสตร์ ได้ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี โดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ศาสตร์แห่งอาหารไทย
คณะเยี่ยมชมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
วันที่ 30 กันยายน 2557 อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมสถานที่
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแม่ประนอม (พฤศจิกายน 2557)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตร่วมกับนิตยสาร Gourmet & Cuisineและผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาแม่ประนอม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการประกอบอาหารให้แก่ผู้โชคดีทางบ้านของทางนิตยสาร
งานร้อยเรียงเคียงศิลป์ ครั้งที่ 21
เมื่อวันที่ 16 - 26 ตุลาคม 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมประจำปีของห้างสรรพสินค้า ทีสแควร์ (ตั้งฮั่วเส็ง) ในงานร้อยเรียงเคียงศิลป์ ครั้งที่ 21 โดยมีผู้อำนวยการเขตบางพลัดเป็นผู้เปิดงาน...
workshopการจัดการด้านอาหารและโภชนาการพนักงานเรือ
ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ
โรงเรียนการอาหารนานาชาติ จัด บรรยายวิชาการ โดย Chef Olivier Jacques Castella
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับ LE CLUB จัดบรรยายวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากเชฟชื่อดัง Chef Olivier Jacques Castella ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องประวัติ ความเป็นมาของเชฟชื่อดัง และ ความรู้เรื่องอาหารฝรั่งเศส...
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์น้ำตาลมิตรผล
วันที่ 28 กันยายน 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับนิตยสาร Gourmet & Cuisine และผลิตภัณฑ์น้ำตาลมิตรผล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกอบอาหารแก่ผู้โชคดีทางบ้านของทางนิตยสาร เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางมิตรผล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นคร แซ่สี เป็นวิทยากรสาธิตและให้ความรู้...
Thailand International Culinary Cup 2014
วันที่ 10-13 กันยายน 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร Thailand International Culinary Cup 2014 ณ ไบเทค บางนา โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของโรงเรียนการอาหารฯ ได้ช่วยกันฝึกซ้อมและให้คำแนะนำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในครั้งนี้....
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0087668
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup