5
Prev
Next
หลักสูตรModern Dessert(อาหารจานหวาน) รุ่น 15 (วันอาทิตย์) [วันที่ 10 พฤษภาคม - 12 กรกฎาคม 2563]
อบรมระยะสั้น 1 วัน หลักสูตรอาหารสำหรับงานพิธีการ [วันที่ 30 พฤษภาคม 2563]
หลักสูตรตกแต่งเค้ก แบบ Drip Cake (1 วัน) [วันที่ 25 เมษายน 2563]
Cookery for Children (ระยะเวลาเรียน ครึ่งวัน) [วันที่ 9 พฤษภาคม 2563]
Cookery for Kids (ระยะเวลาเรียน ครึ่งวัน) [เดือน เมษายน 2563]
หลักสูตรขนมปังและพาย รุ่น 36 (วันเสาร์) [25 เมษายน - 20 มิถุนายน 2563]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 90 (วันอาทิตย์) [22 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน เมษายน 2563 [1 - 31 เมษายน 2563]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน มีนาคม 2563 [1 - 31 มีนาคม 2563]
อบรมระยะสั้น 1 วัน หลักสูตรอาหารชะลอวัย ชะลอโรค [14 มีนาคม 2563]
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 73 (วันอาทิตย์) [1 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2563]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 [1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563]
 

 
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ คุณปิยะ บุญนำกิจสวัสดิ์ประธานบริหารบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะผู้ติดตาม เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลี่ยน ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลียน ระยะสั้น 2 วัน โดยมีอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ด้านวิชาการ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10305 อาคาร 10 ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรขนมปัง 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมปัง2 โดยมีอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการเตรียมความร่วมมือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ คุณปิยะ บุญนำกิจสวัสดิ์ประธานบริหารบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อจัดทำโครงการความร่วมมือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร. จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ให้การตรวจรับ รศ. ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมปัง1
วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมปัง1 โดยมีอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาธิตการประกอบอาหารว่างและเบเกอรี่ งาน Food Pack Asia 2020 ณ ไบเทคบางนา
วันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้รับเชิญจากผู้จัดงานแสดงสินค้า Food Pack Asia 2020 ไปร่วมสาธิตการประกอบอาหารว่างและเบเกอรี่ ณ ไบเทค บางนา
 
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup